+31 (0) 40 2063344

Verantwoording en management informatie

Informatievoorziening lijkt complex, maar informatie dient snel beschikbaar te zijn en van uitermate hoge toegevoegde waarde te zijn voor de besluitvorming binnen uw organisatie. Informatie en vooral de samenhang daarin is het instrument om beleid te kunnen maken voor een daadkrachtige organisatie.

Alle behandelvoorstellen in één omgeving

Split~Vision heeft door gebruik te maken van deze invalshoek verschillende dossiertypes behorende bij het besluitvormingsproces gedefinieerd die makkelijk haar vertaling vinden naar de gebruiksvriendelijke integrale samenwerkingsomgeving; het GoverMaxx Platform.