Service

Digitale transformatie vraagt om anders denken en anders doen U maakt de vertaalslag vanuit uw digitale ambities en de veranderde informatiebehoefte van uw organisatie, naar een digitaal informatieplatform. U actualiseert daarvoor uw informatievisie, informatie-organisatie én de invoering en inbedding ervan. Uw doel is de communicatie- en informatieprocessen integraal ondersteunen en de digitale vertaalslag kunnen maken. Uw organisatie gaat denken en doen vanuit de markt(behoefte) naar de bedrijfsvoering en digitaal werken met behulp van een integraal informatiesysteem.

Digitale transformatie
Dit vraagt senioriteit en richtinggevende aandacht. Aandacht voor de interne en externe informatieadviseurs, architecten en aandacht voor een andere meer mensgerichte ondersteuning van gebruikers en beheerders. Split~Vision begeleidt uw organisatie tijdens de digitale transformatie en realiseert, met aandacht voor de mens, het integrale informatieplatform GoverMaxx. Een praktische en doelgerichte implementatie van de “nieuwe” digitale manier van werken, afgestemd op digitale communicatie. Generiek vanuit de bedrijfsvoering, specifiek gericht op eenduidigheid van informatie en interactie. We begrijpen uw markt en de interne en externe (sociale en keten) communicatie. We begrijpen de interne processen, informatiestructuren en interacties én wat ervoor nodig is om veranderingen succesvol door te voeren in uw organisatie en het digitale informatiesysteem.

Ambities realiseren doe je samen
De dienstverlening van Split~Vision is daarvoor gebaseerd op gedegen kennis en jarenlange ervaring. Die hebben we opgedaan bij uiteenlopende organisaties, in veel verschillende branches en projecten. Deze kennis en ervaring vormen de basis waarop wij u kunnen helpen uw ambities te realiseren. Dat doen we planmatig, daadkrachtig en met een open communicatie, want dat zijn belangrijke waarden in de manier waarop wij ons werk doen. En dat doen we graag samen met uw medewerkers en samen met hoogwaardige partners. We bieden daardoor een compleet en op uw vraag afgestemd pakket van diensten aan. Resultaatgericht, met aandacht voor de mens.