Actueel
Dit zijn wij
+31(0)402063344

Projecten

Sturen op samenhang

Een belangrijk uitgangspunt in ‘het nieuwe werken’ is doelgericht sturen op alle projecten én de samenhang daar tussen om de (strategische) ambitie van uw organisatie te realiseren. Mensen gaan hierdoor op andere manieren gemotiveerd met elkaar samenwerken. Dat werk moet gepland worden inclusief de inzet van mensen en resources die (doelgericht) beheersbaar moeten zijn. Het managen van projecten wordt door te sturen op die samenhang een boeiende bezigheid: het inzetten van de juiste mensen met de juiste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het juiste moment en op de juiste plaats. Dit leidt tot een groeiende behoefte aan een “over-all-in-one-sturing” over projecten heen. 

Integraal plannen

Jaarlijks gaat het grootste deel van de begroting naar projecten. De verander programma’s en verschillende (deel)projecten die daaruit voortvloeien zijn veelal complex. Bovendien ze raakvlakken met werkzaamheden van medewerkers hun taken in reguliere processen. Rapportages en besluitvorming over voortgang, inzetbaarheid en kunnen sturen op resultaat vraagt om samenhang van (project) informatie, gegevens en data. Daarbij dient de Governance en Compliance te voldoen aan wet- en regelgeving en verantwoording. 

Een integrale en overall planning over alle lopende dossiers en projecten (resources, fasen en processen) is noodzakelijk. Niet alleen ten behoeve van de uitvoering van de geplande taken en hun voortgang, maar ook omdat er steeds meer behoefte ontstaat aan sturen op resultaten, behalen van service normen en voldoen aan afgesproken deadlines voor levering. Anders gezegd: om beschikbare budgetten (andere resources) en uren beheersbaar en efficiënt in te kunnen zetten, dient er meer dan voorheen gepland en gestuurd te worden op integrale projectplanning en daarmee op informatiesamenhang.

Integraal projectenportaal

Tussen projecten onderling zit samenhang om het doel en de ambitie van uw organisatie te realiseren. Split~Vision noemt dit integraal projectmanagement, ‘over’ alle projecten heen. Met GoverMaxx dat het integrale projectportaal, heeft u als organisatie permanent inzicht en overzicht in alle projecten. Hierdoor kunt u daadwerkelijk sturen op samenhang en resultaten binnen planning realiseren.

Terug