Over ons

In een snel veranderende wereld zijn organisatie, communicatie, informatie en medewerkers de vier pijlers voor een doordachte dienstverlening aan uw klanten. De behoefte aan inzicht in en overzicht over die elementen groeit snel en zijn noodzakelijk voor gericht digitaal en projectmatig werken in een open en transparante organisatie. Controle over informatie en verantwoording kunnen afleggen over het handelen en de resultaten zijn essentieel. Die veranderingen stellen hoge eisen aan de beschikbare mensen en middelen en aan de manier waarop een organisatie haar processen inricht. Die inrichting, beheersing en aansturing van processen en systemen staan centraal in de aanpak van de mensen bij Split~Vision.

Ambities realiseren
Split~Vision wil de visie en ambitie van haar klanten realiseren. Dit doen we door een sterke focus te leggen op het adviseren van mensen, mogelijkheden en middelen. Daarbij vertalen kennis naar waardevolle digitale informatie. Dat doen we door het transformeren van die kennis en de taal van mensen naar bedrijfsvoerings informatie. Met als doel deze digitale informatie eenduidig in alle I-systemen beschikbaar te stellen, zodat de voorziening en verwerking van informatie effectief en efficiƫnt mogelijk is en de organisatie de kwaliteit van haar dienstverlening kan verhogen.