Actueel
Dit zijn wij
+31(0)402063344

CRM

Corporate Relation Management

Klanten zijn de belangrijkste stakeholders van uw organisatie. Tevreden nemen zij bij herhaling diensten en producten af. Uw organisatie wil haar klantinformatie daarom in een centraal beschikbare bron op orde hebben en klant en organisatie snel en efficiënt ondersteunen met slimme  data en het maken van de juiste keuzes. Daar is een goede en efficiënte informatiebasis voor nodig.   

Digitale dienstverlening met de klant centraal

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van klantinformatie goed en efficiënt organiseren betekent dat het klantcontactcentrum (CRM) centraal moet staan in alle communicatie- en informatiekanalen over, van en naar de klant. Digitale dienstverlening realiseert u door alle informatie 360 graden om uw klant heen te organiseren. Met GoverMaxx beschikt uw organisatie over alle informatie van, over en rond uw klant. Eén omgeving met alle klantinformatie is centraal beschikbaar. GoverMaxx ontzorgt de geautoriseerde medewerker, manager én de klant zelf binnen de kaders van de AVG. Dit integrale klantbeeld biedt inzicht en samenhang, voor een vraag gedreven (en oplossingsgerichte) organisatie en haar dienstverlening.

Geïntegreerd klantportaal

De klant wil “de baas” zijn over zijn gegevens. Uw organisatie biedt hiervoor een geïntegreerde klantportaal dat voorziet in alle data van en over de klant zijn activiteiten, zijn cases en contacten, zijn geschiedenis en wat actueel is. Informatie in de vorm van geüploade documenten of gestructureerde data (formulieren) biedt de klant via “zijn” portaal digitaal aan en het verwerkingsproces (van zijn aanvraag of gegevens) wordt gestart.

Terug