+31 (0) 40 2063344

CRM relatiebeheer

Klanten zijn de belangrijkste stakeholders van uw organisatie. Zij nemen bij tevredenheid een herhaling diensten en/of producten af. Uw organisatie wil haar klantinformatie daarom in een centraal beschikbare bron op orde hebben. Waardoor zowel de klant als organisatie snel en efficiënt ondersteunt kunnen worden met slimme data en het maken van de juiste keuzes. Daar is een goede en efficiënte informatiebasis voor nodig.

Digitale dienstverlening met de klant centraal

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van klantinformatie goed en efficiënt organiseren betekent dat het klantcontactcentrum (CRM) centraal moet staan in alle communicatie- en informatiekanalen over, van en naar de klant. U realiseert digitale dienstverlening door alle informatie 360 graden om uw klant heen te organiseren. Met het GoverMaxx Platform beschikt uw organisatie over één omgeving met alle klantinformatie die centraal beschikbaar is. Het GoverMaxx Platform ontzorgt de geautoriseerde medewerker, manager en de klant zelf binnen de kaders van de AVG-wetgeving. Het integrale klantbeeld biedt inzicht en samenhang, voor een vraag gedreven (en oplossingsgerichte) organisatie en haar dienstverlening.

Geïntegreerd klantportaal

De klant wil inzicht zijn in haar gegevens. Uw organisatie biedt hiervoor een geïntegreerde klantportaal dat de klant voorziet in alle data van en over haar activiteiten, cases, contacten, geschiedenis en wat actueel is. Informatie in de vorm van geüploade documenten of gestructureerde data (formulieren) biedt de klant via “haar” portaal digitaal aan en het verwerkingsproces (van haar aanvraag of gegevens) wordt gestart.