Branches

De oplossingen en dienstverlening van Split~Vision zijn afgestemd op uw branche.

Kennis en jarenlange ervaring, hebben we opgedaan in projecten bij uiteenlopende organisaties in uw branche en door het oplossen van problemen. Dit vormt de basis waarop wij onze visie met het GoverMaxx platform voor uw branche ontwikkeld hebben en blijven doorontwikkelen.

Digitale transformatie vraagt in onze ogen om kennis van uw branche, de ontwikkeling daarin en het afstemmen van de oplossing op strategische veranderingen. Veranderingen in organisatie, regels, afspraken, principes en uitgangspunten, gericht op een andere manier van digitaal product-, proces- en zaakgericht werken. Ons doel is uw digitale ambities helpen realiseren en een wendbare informatie-organisatie. De interactie met uw “markt” en klanten, vertalen we naar het invoeren en doorvoeren van eenvoudige en eenduidige digitale informatievoorziening. Met als focus eenvoud in producten, processen en de manier van werken; eenduidigheid van informatiestructuur in alle doelgroepgerichte portalen. Split~Vision begeleidt uw organisatie naar dit doel. Met als effect, prettig digitaal samenwerken binnen uw organisatie, branche en met ketenpartners.