+31 (0) 40 2063344

één geïntegreerde oplossing, passend bij uw organisatie

 ‘Het beste rendement uit medewerkers en
hun professionele omgeving halen’

CRM

HR

Performance management

Project
management

Proces
management

Asset
management

Rendement

Uw organisatie wil rendement op haar investeringen. Integrale bedrijfsvoering vraagt om centraal georganiseerde en real time data- en informatiestromen. Het GoverMaxx Platform is in de taal van uw organisatie, wat zorgt voor eenvoud en herkenbaarheid in het gebruik voor medewerkers. Geen ‘opgelegde’ fixed oplossingen maar snelheid in flexibel meebewegen met uw organisatie. We realiseren samen eenduidigheid in informatiemanagement in één geïntegreerde cloud-oplossing. Het GoverMaxx Platform zorgt voor enterprise datamanagement, die voortdurend afgestemd is op veranderingen en interactie met de omgeving.

Resultaat

Concreet meetbare en inzichtelijke resultaten zijn cruciaal voor een juiste aansturing van uw organisatie. Het Platform is 24/7 locatie onafhankelijk toegankelijk en geënt op vastgestelde doelstellingen. Het management kan zich volledig richten op de performance. Doordat zij de juiste informatie beschikbaar hebben voor de groei van medewerkers en het verder ontwikkelen van talent. Uw organisatie zal ongeacht de omgevingsvariabelen excelleren in performance en resultaat.

Toegevoegde waarde

Wij stimuleren innovatiekracht en creativiteit binnen uw organisatie. Vanuit het data inzicht over organisatie en performance, vertaald naar de gewenste informatie en rapportage. U realiseert een optimaal georganiseerd datamanagement. Met het GoverMaxx Platform creëert u gestructureerde data en informatie, geautomatiseerd middels no coding componenten. Hiermee ontstaat een betere grip op uw organisatie. Samen met onze partners ondersteunt Split~Vision u bij het realiseren van uw ambities met één geïntegreerd en adaptief informatie- en communicatieplatform.

Live demo of webinar?

Het laatste nieuws

Performance management

Performance management: productiviteit verhogen en de juiste prioriteiten stellen middels taakgericht werken?

Behoefte aan een waterdicht taakbeheersysteem? […]

Lees meer

Informatie Governance

Is het beheer van uw Informatie Governance een belangrijk discussiepunt in uw IT organisatie? Wilt u doorgroeien of verder professionaliseren, maar zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden niet efficiënt en effectief (genoeg) geborgd binnen bijvoorbeeld Office 365 SharePoint?

Lees meer

HR oplossing

Wilt u de verbinding tussen uw medewerkers, het management en HR verbeteren?

Lees meer